FIAT Panda  1.0 FireFly S&S Hybrid KM 0 PROMO FINANZIAMENTO
FIAT Panda  PROMO FIN.1.0 FireFly S&S Hybrid +5 POSTO KM 0
FIAT Panda  PROMO FIN.1.0 FireFly S&S Hybrid +5 POSTO KM 0
FIAT Panda  1.0 FireFly S&S Hybrid +5 POSTO KM 0
FIAT Panda  1.0 FireFly S&S Hybrid +5 POSTO KM 0
FIAT Panda  1.0 FireFly S&S Hybrid KM 0
FIAT Panda  1.0 FireFly S&S Hybrid KM 0
FIAT Panda  1.0 FireFly S&S Hybrid KM 0 PROMO FINANZIAMENTO
FIAT Panda  PROMO FIN.1.0 FireFly S&S Hybrid +5 POSTO KM 0
FIAT Panda  0.9 TwinAir Turbo Natural Power City Life KM0
FIAT Panda  0.9 TwinAir Turbo NaturalPower City Life KM0 PROMO
FIAT 500  1.0 Hybrid Connect KM 0
FIAT Panda  1.0 Hybrid KM 0+pack confort PROMO FINANZIAMENTO
FIAT 500  1.0 Hybrid Connect KM 0
FIAT 500  1.0 Hybrid Connect KM 0
FIAT 500  1.0 Hybrid Connect KM 0 PROMO FINANZIAMENTO
FIAT 500  1.0 Hybrid Connect KM 0 PROMO FINANZIAMENTO
FIAT 500  1.0 Hybrid Connect KM 0 PROMO FINANZIAMENTO
FIAT Panda  1.0 Hybrid City Cross KM 0 PROMO FINANZIAMENTO
FIAT Panda  1.0 Hybrid +5 POSTO KM 0